1 av 3

Fiske abbor

Abborfiske er et svært morsomt og engasjerende fiske for både store og små. Det finnes mengder av abbor i våre Norske vann, som er gjort abboren til en populær fisk. Abboren spiser hele året, men kan oppleves ekstra aktiv på høsten, da den skal spise seg opp før vinteren. En kan også oppleve at fisken tar større sjanser og er mer bitevillig i perioder.

Abboren elsker strukturer under vann der det er mulig å gjemme seg. Se etter struktur på bunnen hvis du bruker ekkolodd, eller prøv å kaste mot trær som er veltet ut i vannet der du fisker.

Teknikker og agn til abbor

Det finnes svært mange ulike måter å fiske abbor på. Helt fra de klassiske som mark og dupp, til mer finjusterte og tekniske metoder som dropshot. Sportfiskere lar seg gjerne inspirere av bassfisket i USA, og har adoptert en rekke teknikker. Prøv gjerne metoder som jig, texas-rig, neko-rig, dropshot, ned-head jig eller offset-krok. Her finnes det enda flere teknikker og variasjoner av de ulike metodene ut i fra hvilket type agn du ønsker å bruke.

Vi anbefaler å benytte seg av ulike typer av gummiagn og teknikker, slik at du kan øke sjansene for å vise frem det abboren er interessert i.